Anställningsprocess

Hur STARTAR min yrkesbana hos Techtronic Industries?


Techtronic Industries verkar på global nivå med tjänster med en mängd olika funktioner. I Europa verkar vi på följande nivåer; försäljning, marknadsföring, produktstyrning, finans, inköp, tillverkning, kvalitet, försörjningskedja, kundtjänst, personal och mycket annat. Dessa tjänster utgör grunden för professionell utveckling och tillväxt för vårt team i hela Europa. TTI koncernen har huvudkontor i Hong Kong, tillverknings- och forskningsanläggningar i Asien, Europa och Nordamerika och kundservice i Nordamerika och Sydamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika, Indiska Subkontinenten, Asien och Australien. Europas huvudkontor är placerat i Storbritannien och Tyskland med ett antal regionala kontor som ger support till försäljningsorganisationerna i hela Europa. TTI är ett globalt företag med ett globalt tänk. Om du har rätt "kvaliteter" för organisationen finns det enorma möjligheter!

I Europa söker vi exceptionella medarbetare som delar vår passion för kunskap och ledarskap på marknaden. TTI Europa anställer på alla nivåer inom organisationen, från ingångsnivå till högsta ledningen. I Europa har vi vårt 2-åriga ledarskapsprogram för akademiker där vi handleder nyutexaminerade från universitet runtom i Europa med målsättningen att göra dem till framtida ledare inom organisationen. Läs mer om vårt traineeprogram på länken nedan.

Vilken typ av formell utbildning ges?


Vi lägger stort värde i personlig utveckling därför ges alla anställa den formella utbildning de behöver för att bemöta och överträffa kraven som ställs på dem i deras arbetsroll. Vi ger den support och vägledning som krävs för att varje medarbetare ska kunna växa inom TTI, göra karriär och utvecklas. Allt vårt arbete och alla våra avdelningar stimulerar och gynnar professionell självutveckling, utbildning och vidareutbildning.

Vilka förmåner ger TTI-koncernen?


Förmånerna varierar mellan olika geografiska platser och avdelningar, men TTI tillhandahåller ett allsidigt och konkurrenskraftigt förmånspaket i varje enskild region där företaget är etablerat.
 

View our Latest Career Opportunities