Copyright

Välkommen till vår hemsida. Techtronic Industries Nordic ApS erbjuder sina tjänster till dig med följande regler och villkor. När du använder någon av våra webbplatser accepterar du de regler, riktlinjer, policys och villkor som gäller för respektive webbplats.

 

RÄTTIGHETER

Om inget annat uppges - Innehållet på webbplatsen, inklusive, varumärke, varunamn, text, bilder, grafik, ljud, animationer och videofiler på webbsidan tillhör TTI. Alla oregistrerade och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Ingenting på webbplatsen ska tolkas som beviljande, eller underförstått och licens och rättigheter att använda något från Techtronic Industries Nordic ApS webbplatser krävs.

ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSEN

Informationen på webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande och utan några förpliktelser eller ansvar. Innehållet på den här webbplatsen erbjuds som en tjänst till besökare och utgör enbart icke bindande information. Du får inte upprätta några länkar till webbplatsen utan att i förväg ha inhämtat vårt skriftliga medgivande. Vi ska på ett rimligt sätt se till att korrekt information läggs in på vår webbplats.

VI GER EMELLERTID INGA GARANTIER ELLER INTYGANDEN OM EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET, LÄGLIGHET, ICKE INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE FÖR DEN GIVNA INFORMATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GODKÄNNER VI NÅGOT SKADESTÅND TILL NÅGON PART FÖR SKADOR, VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, FÖLJD-, IDEELLA ELLER ANDRA SKADOR FÖR NÅGON ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLASEN ELLER DESS INNEHÅLL. INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA SKADOR FÖR FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT. VI BER DIG ATT VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ATT SÄKERSTÄLLA ATT VAD DU ÄN VÄLJER ATT ANVÄNDA ÄR FRITT FRÅN SÅDANT SOM VIRUS ELLER ANNAT FÖRSTÖRANDE FÖREMÅL. VI UTFÄRDAR INGA SOM HELST GARANTIER ELLER INTYG OM NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM TILLHÖR TREDJE MAN SOM DU KAN NÅ GENOM DENNA WEBBPLATS

LÄNKAR TILL TREDJE PART

Länkade hemsidor är ej under TTIs kontroll och TTI kan därför ej stå ansvarig för innehåll på någon länkad hemsida, innehåll i länk eller ändringar och uppdateringar på dessa hemsidor. TTI erbjuder endast dessa länkar som en extra service och är ej godkända av TTI. Beskrivning av, eller referens till produkter eller publiceringar på hemsidor som ej är ägda av Techtronic Industries Nordic ApS eller dotterbolag har ej publiceringens, produkens eller den refererade hemsidans godkännande. Techtronic Industries Nordic ApS har inte granskat allt material länkat till denna Hemsida och är inte ansvarig för innehåll i dessa material. Besök på någon länkad hemsida sker på egen risk.

kommunikation med denna webbplats

Det är förbjudet att publicera eller sända olagligt hotande, kränkande, motbjudande, anstötligt, hetsande, pornografiskt, vanhelgande material eller material som kan orsaka eller uppmana till vad som anses som kriminellt beteende eller på annat sätt bryta någon lag. Techtronic Industries Nordic ApS kommer att samarbeta med alla lagliga instanser eller rättegångsorder som begär eller hänvisar Techtronic Industries Nordic ApS att identifiera, hjälpa till att identifiera eller lokalisera någon som publicerat information eller material av sådan här art. Även om Techtronic Industries Nordic ApS från gång till gång övervakar och granskar diskussioner, meddelanden, anslagstavlor m.m. på hemsidan är inte Techtronic Industries Nordic ApS under några omständigheter tvungna att göra detta och har därmed inget ansvar angående de konsekventer material från dessa platser kan orsaka - heller inte från misstag, kränkning, förolämpning, försummelse, falskhet, anstötligt, pornografiskt, vanhelgande, farligt eller felaktigheter i någon information inom en sådan här plats på Hemsidan. Techtronic Industries Nordic ApS påtar sig inget ansvar för några handlingar eller diskussioner från dig eller tredje part på eller utanför denna hemsida.

 

Techtronic Industries Nordic ApS

Stamholmen 147

2650 Hvidovre

Denmark

Registered Directors

Thomas Jacobsson

Barnaby Hampson