Privacy Policy

Polityka prywatności na stronie internetowej poświęconej karierze zawodowej

 

Techtronic Industries UK Limited, z siedzibą pod adresem: 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1HZ („my” lub „nas”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 („RODO”) jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Mogą się Państwo z nami skontaktować, korzystając z metod określonych na końcu niniejszej polityki prywatności.

 

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności określa podstawy, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy na Państwa temat lub takie, które dostarczają nam Państwo podczas odwiedzania naszej strony internetowej poświęconej karierze zawodowej w trakcie starania się o stanowisko w firmie lub wchodzenia w interakcję z nami w związku z rekrutacją. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą treścią, aby lepiej zrozumieć nasze zasady oraz praktyki dotyczące Państwa danych osobowych oraz strategie postępowania z tymi danymi.

 

DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być użyte do zidentyfikowania użytkownika w jakiś sposób. Dane osobowe, które zbieramy od Państwa lub o Państwu, mogą obejmować co następuje:

 

 • Państwa imię i nazwisko;
 • Państwa adres;
 • Państwa adres e-mail;
 • Państwa numer telefonu;
 • Państwa dane finansowe (w tym dane bankowe);
 • Informacje o doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach i atrybutach oraz wszelkie inne powiązane informacje zawarte w Państwa CV;
 • Państwa zdjęcia, jeżeli zostały one przesłane wraz z aplikacją;
 • informacje demograficzne;
 • Zapisy z wszelkich wywiadów, jakie z Państwem przeprowadziliśmy;
 • Informacje dotyczące Państwa zaczerpnięte z testów psychometrycznych lub ocen, którym zostali Państwo poddani w ramach procesu rekrutacji;
 • informacje o wizycie na naszej stronie internetowej poświęconej karierze zawodowej, w tym informacje o tym, jak i kiedy odwiedzili Państwo nasze strony internetowe, w jaki sposób wchodzili Państwo w interakcje ze stronami internetowymi (produkty, które Państwo przeglądali lub wyszukiwali; czasy reakcji strony, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcjach między stronami, takie jak przewijanie, kliknięcia i najechanie kursorem myszki) oraz gdzie udali się Państwo w następnej kolejności (w tym pełne adresy URL i metody używane do przejścia na dalsze strony);
 • dane techniczne dotyczące sposobu korzystania z sieci, w tym adres protokołu internetowego (IP) lub inny identyfikator urządzenia, Państwa dane dotyczące logowania w przypadku zarejestrowania na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszej aplikacji, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma, informacje o urządzeniach oraz
 • dane zbierane na naszych stronach internetowych i w innych miejscach w Internecie za pomocą plików cookies, sygnalizatorów web beacon, znaczników pikselowych, identyfikatorów urządzeń i innych technologii, w tym informacje o Państwa nawykach i preferencjach zakupowych;

 

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE

My oraz inne organizacje, z którymi współpracujemy, takie jak nasi dostawcy i usługodawcy, możemy zbierać dane osobowe na różne sposoby, w tym:

 

 • Bezpośrednio od Państwa:

Zbieramy dane, gdy wypełniają Państwo formularze na http://www.tti-careers.eu/eu, w wyniku korespondencji z nami przez e-mail lub w inny sposób, gdy rejestrują się Państwo na naszej stronie w celu korzystania z niej lub aplikowania na niej o pracę. W każdym przypadku prosimy o udostępnianie wyłącznie tych informacji, które są niezbędne do realizacji konkretnego celu.

 

 • Z innych źródeł:

Zbieramy Państwa dane, jeżeli korzystają Państwo z jakichkolwiek innych stron internetowych, którymi zarządzamy lub z innych usług, które dostarczamy. Ściśle współpracujemy również z osobami trzecimi (w tym, na przykład, z partnerami biznesowymi, agencjami, dostawcami informacji o wyszukiwaniu, portalami społecznościowymi).

 

W zakresie, w jakim przekazują nam Państwo informacje o osobach trzecich (takich jak sędziowie), prosimy o potwierdzenie, że uzyskali Państwo na to zgodę od odpowiednich osób trzecich. Prosimy również o poinformowanie ich o niniejszej polityce prywatności i podanie naszych danych kontaktowych w przypadku jakichkolwiek pytań.

 

 • Pliki cookies:

Nasza strona internetowa używa plików cookies do rozpoznawania Państwa, gdy odwiedzają Państwo stronę oraz z niej korzystają. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu wygodniejsze korzystanie ze strony w czasie jej przeglądania. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookies, celów, w jakich je wykorzystujemy oraz sposobów ograniczenia stosowania plików cookies i podobnych technologii w odniesieniu do Państwa przeglądarek lub urządzeń.

 

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z TAKICH INFORMACJI I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ TO ROBIMY

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do różnych celów i z prawnego punktu widzenia istnieją ku temu różne powody, co wyjaśniamy poniżej.

 

W celach związanych z możliwościami kariery zawodowej, które reklamujemy

 • W przypadku, gdy aplikują Państwo na stanowisko, wykorzystamy dane zgromadzone na Państwa temat, aby przeanalizować, czy są Państwo odpowiednią osobą na dane stanowisko i zdecydować, czy zaprosimy Państwa na rozmowę kwalifikacyjną;
 • Wykorzystamy również dane, które przetwarzamy w odniesieniu do Państwa, aby kontaktować się w kwestii Państwa aplikacji oraz wszelkich zapytań i obaw, w sprawie których skontaktują się z nami Państwo w trakcie procesu rekrutacji;
 • Jeśli poprosimy Państwa o wypełnienie kwestionariuszy osobowości lub testów psychometrycznych, wykorzystamy te informacje wraz z innymi, które zebraliśmy na Państwa temat, aby móc podjąć decyzję, czy nadają się Państwo na dane stanowisko;  

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w ten sposób, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie, że do naszego zespołu zrekrutujemy odpowiednie osoby, jednak zawsze będziemy dbać o ochronę Państwa praw.

Do celów administracyjnych i wewnętrznych, związanych z działalnością gospodarczą:

 • aby zapewnić, że treści na naszej stronie prezentowane są w najbardziej efektywny i odpowiedni dla Państwa i Państwa urządzenia sposób oraz aby dopasować odbiór strony i jej treści w oparciu o sposób, w jaki korzystają Państwo z tej strony;
 • do zarządzania naszą stroną i do wewnętrznych działań, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych;
 • dla naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak analiza i zarządzanie naszymi firmami, audyty, opracowywanie nowych produktów lub usług, ulepszanie naszej strony, naszych usług i produktów oraz identyfikacja trendów użytkowania.  W tym celu Państwa dane osobowe będą gromadzone i analizowane statystycznie;

W naszym uzasadnionym interesie, jako firmy, leży wykorzystanie Państwa danych osobowych w ten sposób.  Przykładowo, w naszym interesie leży zapewnienie, aby nasza strona działała prawidłowo, a nasze produkty i usługi były wysokiej jakości i wydajne. Zawsze będziemy dbać o ochronę Państwa praw.

Do celów bezpieczeństwa, prawnych i zgodności z przepisami:

 • w ramach naszych starań o bezpieczeństwo i ochronę naszej strony;
 • aby wykrywać lub zapobiegać nadużyciom finansowym lub innej nielegalnej działalności;
 • zgodnie z tym, co uważamy za konieczne lub właściwe w każdym przypadku w celu zapewnienia zgodności z prawami lub postępowaniem sądowym (w tym z prawami lub postępowaniem sądowym w innych krajach);
 • aby chronić nasze prawa lub własności (lub prawa/ własności innych osób) oraz egzekwować nasze prawa i korzystać z dostępnych środków zaradczych;

W niektórych przypadkach będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (jeśli na przykład otrzymamy uzasadnione żądanie od organów ścigania), a w innych przypadkach (na przykład w celu wykrycia oszustwa lub zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej) będziemy polegać na naszych uzasadnionych interesach jako firmy w celu wykorzystania Państwa danych osobowych w ten sposób. 

Międzynarodowe przekazywanie Państwa danych:

 • niektóre z procesów związanych z wykorzystaniem przez nas Państwa danych osobowych mogą wymagać przechowywania lub przetwarzania Państwa danych osobowych w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).  Nasza działalność ma charakter globalny, jednostki naszej grupy znajdują się na całym świecie (w tym poza EOG) i mogą zdarzyć się sytuacje, w których będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe do takiej jednostki.

Za każdym razem, gdy będziemy przesyłać (lub pozwolimy stronie trzeciej na przesyłanie) Państwa danych osobowych poza EOG, upewnimy się, że podjęliśmy kroki niezbędne do ochrony Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Na przykład możemy wdrożyć konkretne postanowienia umowne lub polegać na międzynarodowych jednostkach, które przestrzegają określonych programów zgodności za granicą, lub możemy wybrać usługodawców z siedzibą w krajach o silnym prawie lokalnym w celu ochrony danych osobowych. 

 

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Nigdy nie sprzedamy Państwa danych osobowych ani nie przekażemy ich nikomu innemu w celu wykorzystania ich do własnych celów, bez wyraźnego poinformowania Państwa o tym fakcie.  Istnieją jednak różne sposoby udostępniania przez nas Państwa danych, jak określono poniżej:

 

 • Udostępnianie danych osobowych w ramach naszej grupy

Jesteśmy dużą międzynarodową grupą, która dzieli się różnymi operacjami i procesami biznesowymi.  Możemy udostępniać dane osobowe dotyczące Państwa członkom naszej grupy, do której należą spółki siostrzane,  zależne, holdingowe oraz ich spółki zależne. Działamy w ten sposób, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży konsolidacja naszych procesów i operacji w całej grupie.

 

 • Udostępnianie zewnętrznym usługodawcom

Współpracujemy z wybranymi zaufanymi partnerami biznesowymi i usługodawcami, którzy pomagają nam w procesie rekrutacji (np. firmy, z którymi współpracujemy, aby uzyskać pomoc w ocenie przydatności kandydata na określone stanowisko lub które organizują testy psychometryczne albo ankiety).  W każdym przypadku gwarantujemy, że te osoby trzecie będą mogły wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia nam odpowiednich usług. Zawsze będziemy dokładać wszelkich starań, aby zaufane organizacje, dbały o Państwa dane osobowe we właściwy sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • Udostępnianie poprzednim pracodawcom/osobom udzielającym referencji

Będziemy musieli skontaktować się z Państwa poprzednim pracodawcą lub osobami udzielającymi referencji w celu poproszenia ich o dostarczenie nam dotyczących Państwa informacji, które są nam potrzebne do kontynuowania procesu rekrutacji. Oznacza to, że musimy im ujawnić, że ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie i na jakim stanowisku.

 

 • Udostępnianie w związku ze zmianami w strukturze naszej grupy lub prawie własności naszej firmy

Jeśli sprzedajemy lub proponujemy sprzedać naszą działalność lub jej część, być może będziemy musieli ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnym nabywcom. Podobnie, jeśli nastąpią zmiany w strukturze naszej grupy lub jeśli zmienią się nasze prawa własności, być może będziemy musieli ujawnić Państwa dane osobowe nowym właścicielom lub operatorom tej strony. Zrobimy to, jeśli będzie to w naszym uzasadnionym interesie (przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony Państwa praw).

 

 • Udostępnianie w celu przestrzegania prawa

Mogą wystąpić sytuacje, w których będziemy prawnie zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych, na przykład organom ścigania lub władzom publicznym w celu zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywania. 

 

BEZPIECZEŃSTWO

Traktujemy bezpieczeństwo Państwa danych bardzo poważnie, dlatego wprowadziliśmy fizyczne, techniczne i administracyjne strategie, kontrole i środki, które pomagają chronić Państwa dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, zgodnie z wymogami prawa i zgodnie z przyjętą dobrą praktyką branżową.

 

Wszystkie informacje osobowe, które nam udostępniasz, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Po otrzymaniu przesłanych przez Państwa danych wykorzystamy bardzo rygorystyczne procedury oraz funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do tych danych.

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA I PAŃSTWA PRAWA  

Ogólnie rzecz ujmując, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Oznacza to, że okresy przechowywania będą się różnić w zależności od rodzaju danych osobowych i powodu, z jakiego weszliśmy w ich posiadanie. Na przykład niektóre dane osobowe będą przechowywane przez kilka lat w celu zapewnienia zgodności z określonymi przepisami, podczas gdy inne dane osobowe mogą być przechowywane przez inny okres, ponieważ leży to w naszym uzasadnionym interesie. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych zasad przechowywania danych osobowych, prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

 

Jako osoby, której dane dotyczą, mogą Państwo w każdej chwili dochodzić swoich praw. Przysługują Państwu, w szczególności, następujące prawa:

 • Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku, gdy opieramy się na tej zgodzie;
 • Mają Państwo prawo wglądu do przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa oraz (jeśli dotyczy) uzyskania informacji na temat zakresu przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych osobowych (a w niektórych okolicznościach mogą poprosić nas Państwo o dostarczenie kopii osobie trzeciej).
 • Mają Państwo prawo do żądania skorygowania swoich danych bez zbędnej zwłoki, w takim zakresie, w jakim są one niedokładne lub niekompletne.
 • Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w niektórych (ale nie we wszystkich) okolicznościach, w jakich nie ma uzasadnionego powodu, dla którego moglibyśmy dalej je przetwarzać.
 • Mają Państwo prawo zwrócić się o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, np. zwracając się do nas o czasowe zaprzestanie wykorzystywania Państwa danych, jeżeli uważają Państwo, że nie mamy prawa z nich korzystać, lub o zaprzestanie wykorzystywania Państwa danych osobowych, jeżeli nie ma powodu, dla którego moglibyśmy z nich w dalszym ciągu korzystać.
 • Mają Państwo prawo nie podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie na podstawie „zautomatyzowanego przetwarzania” (tzn. prawo niepodlegania decyzjom podejmowanym wyłącznie za pomocą algorytmów lub komputerów, bez udziału człowieka). 

Mogą Państwo dochodzić swoich praw, kontaktując się z nami za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych.

 

Mają Państwo również prawo do składania skarg dotyczących wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych.  Mogą Państwo skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych za pośrednictwem poniższego linku http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

SERWISY STRON TRZECICH

Na naszej stronie mogą od czasu do czasu pojawiać się odnośniki do i pochodzące ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i oddziałów. Prosimy pamiętać, że skorzystanie z takich odnośników przekierowuje do stron mających swoje własne polityki prywatności, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Prosimy, aby zapoznali się Państwo z treścią tej polityki zanim przekażą Państwo tym stronom jakiekolwiek dane osobowe.

 

ZMIANY W NASZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI  

Wszelkie zmiany, jakie w przyszłości wprowadzimy do naszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, będą zamieszczane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, zgłaszane Państwu pocztą elektroniczną. Prosimy o częste sprawdzanie aktualizacji lub zmian w naszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności.

 

KONTAKT  

Wszelkie pytania, uwagi oraz sugestie związane z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Prywatności są mile widziane i należy je kierować na

 

Data Information Manager

Techtronic Industries Eastern Europe sp. z.o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45A

02-146 Warszawa

Polska

 

Prześlij żądanie dostępu do podmiotu danych