PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for karrierewebsite

 

Techtronic Industries UK Ltd med hjemsted i 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1HZ (“vi” eller “os”) forpligter sig til at beskytte og respektere dit privatliv. I forbindelse med den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 ("GDPR") er vi registeransvarlig for dine personlige oplysninger. Du kan kontakte os på den måde, som er angivet i bunden af denne privatlivspolitik.

 

Denne erklæring om beskyttelse af privatlivets fred fastlægger grundlaget for den måde, vi behandler de personlige oplysninger, som vi indsamler om dig, eller som du videregiver til os, når du besøger vores karrierewebsite, søger en stilling i virksomheden eller på anden vis interagerer med os i tilknytning til rekrutteringsaktiviteter. Læs venligst nedenstående omhyggeligt, så du forstår vores synspunkter og praksis hvad angår dine personlige oplysninger og den måde, vi behandler disse på.

 

PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER

Personlige oplysninger er alle oplysninger, som på en eller anden måde kan anvendes til at identificere dig som person. De personlige oplysninger, som vi indsamler fra eller om dig, kan omfatte følgende:

 

 • Dit navn
 • Din adresse
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Dine finansielle oplysninger (herunder bankoplysninger)
 • Oplysninger om din erhvervserfaring, færdigheder og vedhæftninger samt enhver form for tilknyttede oplysninger, som er indeholdt i dit CV
 • Billede af dig, når et sådant fremsendes sammen med din ansøgning
 • Demografiske oplysninger
 • Optagelser af alle jobsamtaler, vi har med dig
 • Oplysninger om dig indsamlet fra alle psykometriske testforløb eller vurderinger, som du gennemgår som en del af rekrutteringsprocessen.
 • Oplysninger om dine besøg på vores karrierewebsite, herunder oplysninger om hvordan og hvornår du besøgte vores websites, hvordan du interagerede med websites (produkter, du kiggede på eller søgte efter, responstider for siden, fejl ved download, varigheden af besøg på visse sider, oplysninger om interaktion på siden såsom rulning, klik og områder, som musen bevæges hen over) samt hvilke sites du herefter besøgte (herunder fuld URL og anvendte metoder til at browse væk fra sitet);
 • Tekniske oplysninger om den måde, du anvender vores website på, herunder IP-adresse eller anden enhedsidentifikator, dine login-oplysninger, hvis du registrerer dig på vores website eller via vores app, browser-type og -version, indstillinger for tidszone, plugin-typer og -versioner for browseren, styresystem og platform, oplysninger om enheden; og
 • Oplysninger indsamlet fra vores websites og fra andre steder på tværs af internettet ved hjælp af cookies, websøgere, pixelkoder, enhedsidentifikatorer og andre teknologier, herunder oplysninger om dine shoppingvaner og -præferencer.

 

SÅDAN INDSAMLER VI PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi (og andre organisationer, som vi samarbejder med, såsom leverandører og serviceudbydere) kan indsamle personlige oplysninger på forskellig vis. Dette kan ske således:

 

 • Direkte fra dig:

Vi indsamler oplysninger, når du udfylder formularer på http://www.tti-careers.eu/eu, når du korresponderer med os via e-mail eller på anden vis, når du tilmelder dig på vores website, eller når du søger en stilling på vores website. I hvert enkelt tilfælde beder vi dig kun om oplysninger, som kræves til et bestemt formål.

 

 • Fra andre kilder:

Vi indsamler oplysninger om dig, hvis du bruger en hvilken som helst anden af de websites, som vi driver, eller de andre serviceydelser, som vi tilbyder. Vi arbejder også tæt sammen med tredjeparter (herunder eksempelvis forretningspartnere, agenturer, udbydere af informationssøgning, sociale netværk).

 

Når du giver os oplysninger om tredjeparter (såsom referencer), beder vi dig om at bekræfte, at du har indhentet samtykke fra den relevante tredjepart til at gøre dette. Du bedes også fortælle dem om denne privatlivspolitik og give dem vores kontaktoplysninger, hvis de har spørgsmål.

 

 • Cookies:

Vores website anvender cookies til at genkende dig, når du besøger og anvender websitet. Dette hjælper os med at sikre dig en god oplevelse, når du benytter vores website. Du bedes læse vores politik for cookies for at få yderligere oplysninger om de cookies, vi anvender, de formål, vi anvender dem til og de metoder, som kan anvendes til at begrænse brugen af cookies og lignende teknologier i relation til dine browsere eller enheder (http://www.tti-careers.eu/eu/footer-links/cookie-policy).

 

HVORDAN VI BRUGER SÅDANNE OPLYSNINGER OG VORES LOVMÆSSIGE GRUNDLAG FOR AT GØRE DETTE

Vi anvender dine personlige oplysninger til mange formål og set ud fra et lovmæssigt synspunkt er der mange grunde til at gøre dette. Dette forklarer vi nærmere nedenfor.

 

Vi reklamerer for formål med tilknytning til karrieremuligheder

 • Når du søger en stilling, anvender vi de oplysninger, vi indsamler om dig til at analysere din egnethed til stillingen samt til at afgøre, om vi ønsker at invitere dig til en jobsamtale.
 • Vi anvender også de oplysninger om dig, som vi bearbejder, til at henvende os til dig vedrørende din ansøgning og alle spørgsmål eller emner, du kontakter os om under processen.
 • Hvis vi beder dig om at gennemgå personlighedstests eller psykometriske tests, anvender vi også disse oplysninger sammen med andre oplysninger, vi har indsamlet om dig. Dette hjælper os til at afgøre, om du er en egnet kandidat til stillingen.  

Vi anvender dine personlige oplysninger på denne måde, fordi vi har en legitim interesse i at sikre os, at vi rekrutterer de rigtige personer til vores team, men vi vil altid sikre os, at vi beskytter dine rettigheder.

Til administrative og interne forretningsformål:

 • For at sikre, at indholdet på vores website præsenteres på den mest effektive og relevante måde for dig og din enhed samt for at skræddersy websitets oplevelse og indhold på grundlag af den måde, du anvender websitet på.
 • For at administrere vores website og med henblik på interne foranstaltninger, herunder fejlfinding, dataanalyse, testforløb, research, statistiske formål og undersøgelsesformål
 • Til vores interne forretningsformål, såsom analyse og virksomhedsledelse, revisioner, udvikling af nye produkter eller serviceydelser, optimering af vores website, forbedring af vores serviceydelser og produkter og identifikation af brugertendenser.  Dine personlige oplysninger indsamles til disse formål, hvor de gennemgås på statistisk grundlag.

Vi har en berettiget interesse i som virksomhed at anvende dine personlige oplysninger på denne måde.  Eksempelvis har en klar interesse i at sikre, at vores website virker korrekt, samt at de produkter og serviceydelser, vi tilbyder, er af høj kvalitet samt effektive. Vi vil altid sikre os, at dine rettigheder beskyttes.

For at opfylde sikkerhedsmæssige og lovmæssige formål samt for at sikre, at vi overholder bestemmelserne

 • Som en del af vores bestræbelser på at holde vores website sikkert.
 • For at registrere og forebygge bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter
 • Som vi anser for at være påkrævet eller passende i hvert enkelt tilfælde for at overholde lovgivning eller retsskridt (herunder love eller retsskridt i andre lande)
 • For at beskytte vores rettigheder eller ejendom (eller andres rettigheder eller ejendom) og for at håndhæve vores rettigheder og forfølge tilgængelige retsmidler.

I visse tilfælde er det nødvendigt for os at anvende dine personlige oplysninger til at opfylde lovmæssige forpligtelser (eksempelvis hvis vi modtager en legitim forespørgsel fra retshåndhævende myndigheder), og i andre tilfælde (såsom afsløring af svig eller sikring af websitets sikkerhed) påberåber vi os vores legitime interesser som virksomhed til at anvende dine personlige oplysninger på denne måde. 

International overførsel af dine data:

 • Nogle af de processer, som udgør en del af vores brug af dine personlige oplysninger, kan medføre, at det er påkrævet at gemme eller bearbejde dine oplysninger i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS").  Eksempelvis er vores virksomhed global med forskellige enheder i koncernen over hele verden (herunder uden for EØS), og der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt for os at overføre dine personlige oplysninger til en sådan enhed.

Når vi sender (eller tillade en tredjepart at sende) dine personlige oplysninger uden for EØS, vil vi altid sørge for, at vi træffer de nødvendige foranstaltninger til at beskytte dine data som foreskrevet ved gældende lov.  Eksempelvis implementerer vi særlige aftalebetingelser, eller vi sætter vores lid til internationale enheder, som overholder visse oversøiske programmer til sikring af overholdelse af gældende regler, eller vi udvælger eventuelt serviceudbydere med hjemsted i lande med streng lokal lovgivning for at beskytte dine personlige oplysninger. 

 

HVORDAN DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger eller videregiver dem til andre, så de kan bruge dem til deres egne formål, uden at vi gør dette klart for dig.  Der er dog forskellige måder, som vi anvender til deling af dine data. Disse er angivet nedenfor:

 

 • Deling af personlige oplysninger inden for vores gruppe

Vi er en stor international gruppe, som deler mange forskellige forretningsaktiviteter og virksomhedsprocesser, og vi kan dele personlige oplysninger om dig med medlemmer af vores gruppe. Disse omfatter vores søsterselskaber, vores datterselskaber, vores endelige holdingselskaber og deres datterselskaber. Vi gør dette, fordi vi har en legitim interesse i at konsolidere vores processer og virksomhedsaktiviteter på tværs af gruppen

 

 • Deling med udenforstående tjenesteudbydere

Vi arbejder sammen med udvalgte, betroede, udenforstående forretningspartnere og serviceudbydere, som hjælper os under rekrutteringsprocessen (såsom de virksomheder, vi samarbejder med for at hjælpe os med at vurdere ansøgers egnethed til en bestemt stilling eller som udfører psykometriske tests eller spørgeundersøgelser).  I hvert enkelt tilfælde sørger vi for at sikre os, at disse tredjeparter kun må bruge vores personlige oplysninger til at tilvejebringe relevante serviceydelser til os. Vi vil altid sikre os, at vi bruger organisationer, som vi kan betro at administrere dine personlige oplysninger på passende vis og som krævet i medfør at gældende lov.

 

 • Deling med tidligere arbejdsgivere/referencepersoner

Vi er nødt til at tage kontakt til din tidligere arbejdsgiver eller referencepersoner for at bede dem om at give os de oplysninger om dig, som vi behøver for at fortsætte rekrutteringsprocessen. Dette betyder, at vi er nødt til at videregive oplysninger til dem om, at du søger en stilling hos os, samt hvilken stilling der er tale om.

 

 • Deling i forbindelse med ændringer af strukturen i vores gruppe eller ejerskabet af vores virksomhed

Hvis vi sælger eller planlægger at sælge vores virksomhed eller dele af den, kan det være nødvendigt for os at videregive dine personlige oplysninger til mulige købere. På lignende måde kan det være nødvendigt for os at videregive dine personlige oplysninger til de nye ejere eller operatørerne af dette website, hvis der sker ændringer af strukturen i vores gruppe, eller hvis der er ændringer i ejerskabet. Vi gør dette, hvis vi har en legitim interesse i at gøre dette (samtidig med at vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede).

 

 • Deling med henblik på at overholde gældende lovgivning

Der kan opstå scenarier, hvor vi er underlagt en lovmæssig forpligtelse til at videregive eller dele dine personlige oplysninger, såsom med retshåndhævende myndigheder eller offentlige myndigheder for at forebygge eller opdage kriminelle forhold. 

 

SIKKERHED

Vi har meget stor fokus på sikkerheden omkring dine data, og vi anvender fysiske, tekniske og administrative strategier, kontrolmekanismer og foranstaltninger til at hjælpe med at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug, eller videregivelse som krævet af lovgivningen og i overensstemmelse med anerkendte principper om god forretningsskik.

 

Alle personlige oplysninger, som du videregiver til os, gemmes på vores sikre servere. Når vi har modtaget dine oplysninger, anvender vi strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner til at forhindre uautoriseret adgang.

 

 

OPBEVARINGSPERIODE & DINE RETTIGHEDER  

Helt generelt opbevarer vi dine personlige oplysninger i den periode, som kræves for at opfylde de formål, der er angivet i denne erklæring om beskyttelse af privatlivets fred. Dette betyder, at opbevaringsperioderne varierer i overensstemmelse med arten af personlige oplysninger og årsagen til, at vi i første omgang indhentede de personlige oplysninger. Eksempelvis opbevarer vi visse former for personlige oplysninger i et vist antal år for at overholde konkret foreliggende lovgivning, mens andre former for personlige oplysninger opbevares i et andet tidsrum, fordi det er vores legitime interesse at gøre dette. Hvis du ønsker flere oplysninger om vores opbevaringspolitikker bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor.

 

Som registreret kan du altid gøre dine rettigheder gældende. Du har i særlig grad følgende rettigheder:

 • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til bearbejdningsaktiviteter i de tilfælde, hvor vi kun har indhentet dit samtykke til at gøre dette.
 • Du har ret til at se eller modtage personlige oplysninger, som vi gemmer om dig og (hvis relevant) forespørge om omfanget af vores bearbejdning af personlige oplysninger med tilknytning til din person (og under visse omstændigheder kan du bede os om en kopi til en tredjepart).
 • Du har ret til at bede om berigtigelse af dine data uden ugrundet ophold i det omfang, hvor disse er forkerte eller ufuldstændige.
 • Du har ret til at bede om at få slettet dine personlige oplysninger under visse (men ikke alle) omstændigheder, når vi ikke har en gyldig grund til fortsat at bearbejde disse oplysninger.
 • Du har ret til at bede om en begrænsning af bearbejdningen af dine personlige oplysninger, hvilket betyder, at du eksempelvis kan bede os om midlertidigt at stoppe med at bruge dine data, hvis du ikke mener, at vi har ret til at bruge dem, eller at forhindre os i at bruge dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor vi ikke har nogen gyldig grund til fortsat at bruge dem.
 • Du har ret til ikke at være underlagt beslutninger, der er truffet udelukkende på baggrund af ”automatiseret bearbejdning” (fx retten til ikke at være underlagt beslutninger, som kun træffes ud fra algoritmer eller computere uden input fra personer). 

Du kan gøre dine rettigheder gældende ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor.

 

Du har også ret til at klage over brugen af dine personlige oplysninger.  Du kan kontakte dine lokale databeskyttelsesmyndigheder via følgende linkhttp://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

WEBSITES FRA TREDJEPARTER

Vores website kan indimellem indeholde links til og fra websites fra vores partnernetværk, annoncører og datterselskaber. Hvis du følger et link til ét af disse websites, skal du være opmærksom på, at disse websites har deres egne privatlivspolitikker, og at vi ikke påtager os nogen form for ansvar for disse politikker. Kontrollér venligst disse politikker, før du sender nogen form for personlige oplysninger til disse websites.

 

ÆNDRINGER I VORES ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED  

Alle ændringer af vores erklæring om beskyttelse af privatlivets fred vil fremadrettet blive vist på denne side og sendt til dig i form af en e-mail, hvor dette er passende. Kontrollér venligst indimellem, om der er opdateringer til eller ændringer af vores erklæring om beskyttelse af privatlivets fred.

 

KONTAKT  

Vi modtager gerne spørgsmål og forespørgsler om samt kommentarer til denne erklæring om beskyttelse af privatlivets fred, og disse skal sendes til

 

Data Information Manager

Techtronic Industries Nordic ApS

Stamholmen 147, 4.

2650 Hvidovre

Danmark

 

Indsend en anmodning om dataemneadgang