O Společnosti TTI

Společnost TTI je celosvětovou jedničkou v oboru konstrukce, výroby a marketingu elektrického nářadí, nástrojů určených k práci venku, strojů a zařízení na ošetřování podlah pro spotřebitele, profesionály a uživatele v průmyslu v oborech péče o domácnost, oprav a stavebnictví. Naše neustálé strategické zaměření na výkonné značky, inovativní výrobky, provozní dokonalost a výjimečné pracovníky je hnacím motorem naší podnikové kultury.

 

Historie

Společnost TTI byla založena Horstem Juliem Pudwillem a profesorem Roy Chi Ping Chungem, BBS, JP v roce 1985, nicméně historie jedinečné, neustále se rozrůstají palety světově známých značek společnosti TTI sahá přinejmenším sto padesát let do minulosti. Odbyt se v roce 2016 zvýšil o 8,8 % na 5,5 miliardy USD, a to díky našim stálým investicím do nových produktů a inovací, které ve všech světových oblastech dosahovaly dvouciferných hodnot růstu.
 
Díky jasné a důsledné strategii získávaní a rozvíjení zavedených značek se společnost TTI rozrostla a v současnosti je v elektrickém nářadí pro domácnost jednoznačně celosvětovou jedničkou.
 
Společnost TTI je hrdá na svou vlastní historii i na obrovský odkaz tradice a dokonalosti, zděděné po značkách, které jsou dnes členy naší skupiny.
 

Základní principy

Společnost TTI má vyzrálou a jednoznačně definovanou pracovní filozofii a podnikovou kulturu, která je základem pro vůdčí roli v oboru jakosti.

 
Tyto principy a smýšlení představují infrastrukturu kultury v organizaci a určují její schopnost důsledně plnit vytčené cíle. Náš úspěch je svázán s jasně vytčeným směrem v celé organizaci.
 
Ve společnosti TTI se jedinečný obchodní styl snoubí se strategickou vizí, inovativním myšlením a neúprosným hledáním dokonalosti. Naše kultura je uspořádána organicky a dynamicky tak, aby přitahovala a dosahovala to nejlepší.
 

Naše poslání

Pracovní nasazení zaměřené na inovace, neustálé zlepšování produktů a služeb s cílem překonat očekávání zákazníků a stát se celosvětově špičkovým dodavatelem spotřebitelských, profesionálních a průmyslových produktů, kterými zásobujeme obory péče o domácnost, oprav a stavebnictví.


Prohlášení o jakosti

Trvalým úsilím o zlepšování zajišťujeme celkovou spokojenost zákazníka na poli jakosti, dodávek a nákladů.


Naše hodnoty

Společnost aktivně podporuje silnou podnikovou kulturu na bázi ohleduplnosti a etické bezúhonnosti.

Pevně věříme, že tyto hodnoty, společně s principy ohleduplnosti, čestnosti a vzdělávání, by měly být součástí každého styku s kolegy, partnery, zákazníky, dodavateli a v celém prostředí, v němž realizujeme naše podnikání.

  • Jednáme spolu poctivě.
  • Usilujeme o týmovou práci s kolegy a partnery po celém světě.
  • Usilujeme o neustálé zlepšování a rychlé zpracování.
  • Usilovně pracujeme na našich podnikových cílech a záměrech.
  • Snažíme se vést příkladem.
  • Iniciativně řešíme problémy ještě před tím, než se vyskytnou, a učíme se nikoli ze svých chyb, ale ze zlepšování vlastních postupů.
  • Zasazujeme se o pozitivní pracovní etiku.

 

Náš přístup

Ve společnosti TTI jsou zákazníci na prvním místě. Vypracovali jsme čtyři strategické směry, které se zaměřují na náš cíl: překonat potřeby spotřebitelů a profesionálů, kteří na našich produktech závisí. Náš rozsáhlý styk se zákazníky po celém světě je hnací silou inovativních, spolehlivých produktů, jež umožní našim zákazníkům uchopit příležitost a maximalizovat výkonové parametry.
 

Výkonné značky

Důvěryhodné a výkonné značky společnosti TTI znamenají inovace, vynikající jakost a vhodnost pro uživatele.

 
Společnost TTI strategicky investuje do svých hlavních značek, zaměřuje se na jejich nejvlastnější hodnoty, aby posílila loajalitu věrných zákazníků, udržovala marže a optimalizovala maloobchodní prodej.
 
Společnost TTI se plně angažuje na rozšiřující se paletě silných značek, které jsou naším nejdůležitějším majetkem. Věrnost značce je základem udržitelného růstu a zvýšené rentability. Vysoce si ceníme a respektujeme naše značky a všechny koncové uživatele, kteří jim věnují svoji důvěru. Naše vynikající značky jsou základem současného i budoucího růstu a slouží jako orientační bod všech našich činností.
 

Inovativní výrobky

Inspirace, prozíravost a oddanost jsou ve společnosti TTI vůdčí silou inovací.

 
Společnost TTI je novým zdrojem produktů! Máme celosvětovou síť "Středisek pro inovace", kde pracuje mnoho talentovaných inženýrů a produktových manažerů, kteří se věnují vývoji nových produktů. Inovace jsou klíčem k rozšíření trhu a zvýšení tržního podílu. Zásobujeme naše značky neustálým přílivem inovativních, prokazatelně lepších nových produktů s přidanou hodnotou. Pevně věříme v neustálé vyzývání obecně přijatých norem. Hledání nových řešení. Využíváme, přizpůsobujeme a zlepšujeme nové technologie, abychom vytvořili lepší produkty pro cennější značky.
 

Výjimeční pracovníci

Základem organizace jsou její pracovníci. Ve společnosti TTI masivně investujeme do rozvoje stávajících a budoucích vedoucích pracovníků aktivním náborem, školícími a výběrovými programy. Silné a efektivní vedení udržuje strategické zaměření naší společnosti na to, aby mohla čelit tržním silám, často nepředvídatelným.
 
Tým společnosti TTI začíná u zanícených a dobře vyškolených zaměstnanců, kteří se denně setkávají se spotřebiteli a profesionálními uživateli. Setkáváme se v místech maloobchodního prodeje a jednáme se zákazníky, kteří se právě rozhodují, abychom jim pomohli při poznání a předvedení produktu a nabídli nápady k efektivnímu vyřešení jejich projektů. To je samozřejmě ideální okamžik na otázky týkající se výkonnosti, co se jim líbí a co se jim nelíbí a – co je nejdůležitější – co by rádi nalezli u nových produktů nebo funkcí.
 
Kontakty a získané informace tohoto druhu jsou neocenitelné, protože zákazník často popisuje, co by chtěl udělat, čímž našemu tým TTI poskytuje inspiraci, pro žádané řešení. A přesně to nám pomáhá k vítězství na trhu. Umíme velmi dobře naslouchat. Vzhledem ke 400 pracovníkům v týmu TTI stihneme hodně vyslechnout a zajistit si tak informace v osobním styku se zákazníky na všech globálních trzích. Tak se učíme se a sdílíme zkušenosti, čímž zlepšujeme život našim zákazníkům.
 

Provozní dokonalost

Zpracování je druhá strana mince inovací. Bez něho nápady zůstanou pouhými nápady. Ve společnosti jsme přímo posedlí, abychom byli skutečně ti nejlepší v každém ohledu našeho provozu. Podrobně sledujeme každý detail, od inženýrského zpracování konstrukce až po logistické řešení dodavatelského řetězce, abychom vyloučili plýtvání a zlepšili produktivitu. Naše provozní týmy mají ověřenou škálovatelnost a využívají zdroje na globální úrovni.
 
Náš trvalý cíl provozní dokonalosti je nikdy nekončící proces. Příležitostí ke zvýšení efektivity a dosažení vyššího standardu je dost v celé organizaci. Proto investujeme do procesů, které napomáhají při nalezení sebemenšího pokroku, ať je to v postupech výroby nebo fakturace, protože tisíc malých kroků vede v měřítku celé společnosti k podstatnému zlepšení.
 
Jsme hrdí na výsledky, jichž jsme dosáhli ve škálovatelnosti, technologickém pokroku, růstu talentů a celosvětových postupech, které pomohly vyloučit plýtvání a současně zvýšit rychlost přechodu inovací na trh. Naše snaha o zvyšování laťky v provozní výkonnosti se nikdy nezastaví..

Klepnutím sem si stáhnete zprávu o společnosti TTI za rok 2016.

Máte-li zájem o podrobnější informace o globální společnosti TTI, navštivte prosím naši webovou stránku. corporate web site

View our Latest Career Opportunities